W ramach przedmiotowej usługi oferujemy Państwu zdobycie wyjątkowego certyfikatu potwierdzającego skuteczność i rzetelność procesów windykacyjnych stosowanych w Państwa firmie.

 

 

 

Przedmiotowa usługa jest analogiczna do naszej oferty certyfikacji z ISO jednak w ramach tej usługi, certyfikat zostaje wydany jedynie bez dodatkowego asygnowania go międzynarodową normą ISO.

 

 

 

Zatem, jeżeli Twoja dotychczasowa prewencja Cię zawodzi lub jest za mało skuteczna, skorzystaj z naszej oferty i przejdź na nową jakość w zakresie prewencji. Nie informuj tylko Kontrahenta, jak dotychczas o zagrożeniach i sankcjach w przypadku braku płatności. Zrób więcej i udziel mu gwarancji skuteczności swoich działań windykacyjnych a dodatkowo promuj wzrost jakości swojej firmy.

 


 

Uzyskany certyfikat potwierdza m.in.:
- minimum półroczną współpracę lub/i obserwację w zarządzaniu należnościami przeterminowanymi

- stosowanie zróżnicowanych działań prewencyjnych jeszcze przed terminem wymagalności zobowiązania

- spełnienie norm stosowanych zabezpieczeń prawnych i analiz ryzyka niewypłacalności Kontrahenta

- wysokie kwalifikacje personelu obsługującego zarządzanie należnościami przeterminowanymi potwierdzone

  uczestnictwem w zewnętrznych szkoleniach tematycznych lub studiach wyższych o kierunkach

  ekonomiczno-prawniczych

- aktualność niniejszego certyfikatu potwierdzoną min. corocznym audytem aktualizującym

- ustalenie zakresu odpowiedzialności, stopnia zaangażowania i uczestnictwa pracowników w ramach

  wykonywanych przez nich obowiązków

- zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i statutowymi firmy

 
Korzyści:
- wzrost prestiżu marki Państwa firmy w dziedzinie obsługi Klienta
- świadectwo profesjonalnego zarządzania należnościami przeterminowanymi
- zdobycie najskuteczniejszego narzędzia w działaniach prewencyjnych, poprzez wykazania spełnienia

  rygorystycznych wymagań do otrzymania niniejszego certyfikatu
- poprawa wizerunku firmy w komunikacji z kontrahentem o stosowanej prewencji. Od teraz przekazywany do

  Kontrahenta komunikat będzie o charakterze pozytywnej informacji potwierdzającej również wzrost jakości

  Państwa usług i objęcia ich gwarancją

- Nabycie poświadczanej przez Debitum gwarancji o profesjonalnalnym, rzetelnym i zgodnym z prawem procesie

  obsługi windykacyjnej Klienta. Niniejsza gwarancja udostępnia również możliwość powoływania się na nią,

  pomagając tym samym w stosowanych, często tak trudnych reklamacjach przy procesie windykacji należności

 

W ramach oferty otrzymują Państwo:
- certyfikat potwierdzającą przedmiotowy proces w wersji: dyplomowej, wystawienniczej i elektronicznej
- pieczęć i e-pieczęć certyfikacyjną do umieszczania jej na wystawianych fakturach lub rachunkach
- certyfikacyjne naklejki 3D (wypukłe)na zawierane z kontrahentami umowy lub/i wystawiane FV
- gwarancję Debitum o Państwa profesjonalnym, rzetelnym i zgodnym z prawem procesie obsługi

  windykacyjnej, często w sposób bardzo znaczący pomagającą w udzielanych odpowiedziach na reklamacje

 

 

 

 

Pamiętaj! Używający tej samej prewencji co Ty nierzetelny kontrahent, wie o łatwości jej dostępu i skomercjalizowanym jej znaczeniu.

 

Dzięki naszej usłudze zwiększasz poziom zabezpieczenia swoich należności zachowując obecnie stosowane przez Ciebie działania prewencyjne, które stanowią dodatkowo jeden z warunków otrzymania przedmiotowego certyfikatu.

Wzory pieczęci

Masz pytanie?Newsletter

Oferta windykacji w pigułce


Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio