W ramach przedmiotowej usługi oferujemy Państwu wyjątkową i niepowtarzalna ofertę pozyskania certyfikatu windykacyjnego uzgodnionego normą ISO w zarządzaniu jakością i należnościami przeterminowanymi.

 

 

Wdrożenie systemu zapewnienia jakości wraz z uzyskaniem certyfikatu zgodność z normą ISO przyniesie Państwa firmie wiele wymiernych korzyści, takich jak:

 

- podniesienie prestiżu Państwa firmy i świadczonych usług w tym procesu windykacji należności

- zapewnienie systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz procesem obsługi kontrahenta i dłużnika 

- utworzenie procesu ciągłego doskonalenia egzekwowalności zobowiązań i doskonalenia działalności firmy

- zapewnienie sprawnego przepływu informacji przy realizacji zadań w zarządzaniu należnościami przeterminowanymi

  W ramach usługi oferujemy:
- dopasowanie i uzgodnienie terminu certyfikacji
- wybór jednostki certyfikującej
- wykonanie Audytu

- wydanie certyfikatu, pieczęci certyfikacyjnej oraz naklejek certyfikacyjnych 3D stosowanych na FV
- opracowanie i wydanie raportu
- utworzenie dokumentacji i stosownych procedur i strategii
- szybkie i skuteczne wdrożenie normy ISO


 
  Inne korzyści z posiadania certyfikatu:
zwiększenie zaufania Kontrahentów względem Państwa firmy
wzrost konkurencyjności i marki firmy
usprawnienie organizacji i zarządzania procesami obsługi windykacyjnej
wzrost poznawalności potrzeb kontrahenta
skrócenie czasu egzekwowania należności
aktywne oraz skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz reklamacji
uzyskanie przewagi nad konkurencją
możliwość przystąpienia do przetargów, gdzie wymagany jest certyfikat ISO
poprawa kapitału obrotowego firmy, zmniejszenie kredytów/należności niepracujących
stała gwarancja wysokiego poziomu jakości produktów i wykonywanych usług
wdrożenie i usystematyzowanie metodologii kontroli
przejrzystość procesów
poprawa terminowości dostaw towarów i płatności FV
obniżenie kosztów z tytułu windykacji i obsługi prawnej
skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa   

Wdrożenie normy ISO 9001 jest korzystne dla wszystkich firm, chcących udoskonalenia stosowanych przez siebie mechanizmów działania, zarządzania i strategii windykacyjnych, bez względu na ich wielkość, czy branżę swojej działalności. Więcej szczegółów pozyskają Państwo poprzez dalszy kontakt, zapraszamy!

 


  ZOBACZ/POTWIERDŹ POSIADANY PRZEZ SIEBIE LUB TWOJEGO KLIENTA CERTYFIKAT !

 

Wzory pieczęci

Masz pytanie?Newsletter

Oferta windykacji w pigułce


Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio