Faktoring to usługa finansowania bieżącej  działalności Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki przedmiotowej usłudze otrzymują Państwo należności zaraz po wystawieniu faktury dla Kontrahenta. Takie rozwiązanie zapewnia Państwu stały dopływ środków finansowych i zabezpiecza przed nieterminowym regulowaniem należności przez Kontrahenta. W ramach przedmiotowej usługi zapewniamy administrowanie, monitorowanie oraz ewentualną windykację należności na preferencyjnych warunkach.

  Oferujemy:
- Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka (bez regresu)
- Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka (z regresem)
- Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka niewypłacalności Kontrahenta (bez regresu)
- Monitoring płatności i windykację należności w przypadku faktoringu z regresem
 
  Korzyści:
  - Poprawa płynności finansowej i stabilizacja kapitału obrotowego w Państwa firmie
  - Zmniejszenie nakładów na administrowanie, monitorowanie i egzekwowanie należności
  - Przejęcie przez Faktora odpowiedzialności za niewypłacalność Kontrahenta
  - Preferencyjne warunki na wszystkie pozostałe świadczone przez nas usługi


 

Jeżeli zatem mają Państwo stałych odbiorców i stosują odroczone terminy płatności a
Państwa firma istnieje na rynku od ponad roku to niniejsza usługa jest właśnie dla Państwa.


 
Korzystanie z faktoringu zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w Państwa firmie i tym samym wpływa korzystnie na poprawę bilansu po stronie aktywów.
 
Jako firma dbająca o najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantujemy współpracę tylko z profesjonalnymi i doświadczonymi Faktorami, którzy zapewniają naszym Klientom kompleksowość usług oraz nowoczesne system informatyczne umożliwiające bieżącą obserwacje zleconych spraw, ułatwiając tym samym zarządzanie finansami Państwa firmy.

Wzory pieczęci

Masz pytanie?Newsletter

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio