Dane podstawowe

Podanie osoby/firmy rekomendującej wpłynie na objęcie jej promocyjnym pakietem naszych usług.

Dane firmy:

Dane osobowe:

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
Proszę wypełnić, jeżeli adres ten jest inny niż powyższy

Osoba kontaktowa:

Szczegóły zamówienia

(Podanie poniższych danych na tym etapie zamówienia jest opcjonalne. Rekomendujemy jednak wypełnienie poniższych pól, gdyż pozwoli to Państwu uniknąć ręcznego ich wpisywania oraz przyśpieszy to proces windykacyjny. )

Informacje o dłużniku:


Opcja windykacji:

strategia działań ukierunkowana zostaje na jak najszybsze odzyskanie należności niezależnie od konsekwencji w dalszej relacji Państwa z dłużnikiem

strategia działań ukierunkowana zostaje na terminowe odzyskanie należności przy zachowaniu i podtrzymaniu Państwa obecnych relacji z dłużnikiemINFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU:

Jeżeli faktur jest kilka lub/i dysponują Państwo swoim zestawieniem należności przeterminowanym to prosimy tylko o jego dołączenie w dziale „załączniki” na dole niniejszego formularza i pozostawienie tych pól niewypełnionych.

Nr rachunku bankowego
Zleceniodawcy na który
ma być odzyskiwana
przedmiotowa należność:Opcje płatności:

Polski Angielski Niemiecki


Dane statystyczne / prognozowe:
Liczba zlecanych miesięcznie FV:
Dane dodatkowe:

BIK KRD BIG MIG INNE

Przedmiotowe zadłużenie zostało spłacone

Jestem w posiadaniu kopii raportu
Dane do faktury:
(Proszę wypełnić, jeżeli dane te są inne niż dane zamawiającego)

Jeżeli faktur jest kilka lub/i dysponują Państwo swoim zestawieniem należności przeterminowanym to prosimy tylko o jego dołączenie w dziale „załączniki” na dole niniejszego formularza i pozostawienie tych pól niewypełnionych.


Szczegóły wierzytelności:
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania
  • Jakie działania w celu odzyskania należności były już wykonywane?
  • Czy była prowadzona egzekucja komornicza, jeżeli tak to kiedy się zakończyła i z jakim skutkiem?
  • Czy z dłużnikiem utrzymywany jest kontakt?
  • Czy dane adresowe są nadal aktualne?


Załączniki
Jeżeli do realizacji niniejszego zelcenia istnieje potrzeba dołączenia więcej niż 4 szt. załączników to pozostałe pliki prosimy przesłać jako uzupełnienie przedmiotowego zamówiania pod adres e-mial: kontakt@debitum.eu

Dodatkowe informacje
Prześlij kopię na mój adres e-mail
Wzory pieczęci

Newsletter

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio