Celem naszych działań jest pomoc w uregulowaniu zobowiązań Dłużników wobec wszystkich Wierzycieli w najkorzystniejszy dla nich sposób, uwzględniając ich indywidualne uwarunkowania oraz dbając o najwyższy poziom naszych usług.

Każda firma czy osoba, która posiada zadłużenie obsługiwane przez DEBITUM może zaproponować własne, najbardziej dogodne dla niej warunki spłaty przedmiotowego zadłużenia. Staramy się zaproponować odpowiednie formy spłaty zadłużenia, pozwalające na polubowne załatwienie sprawy, biorąc pod uwagę Państwa możliwości finansowe.

Pamiętaj! Nie ma sytuacji bez wyjścia. Wystarczy tylko jeden telefon do nas pod nr +48 71/ 723 41 45, by odmienić swoją sytuację i wyjść ze spirali zadłużenia oraz uniknąć nawarstwiania się problemów. Mogą Państwo również skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@debitum.eu


Pamiętaj! Unikanie kontaktu w znacznym stopniu uniemożliwia wypracowanie wspólnego, optymalnego rozwiązania i naraża Państwa na dalsze konsekwencje oraz wysokie koszty w przypadku kontynuowania przez nas windykacji. Tylko do pewnego etapu sprawy mogą Państwo negocjować warunki spłaty oraz restrukturyzacji przedmiotowego zadłużenia.


 

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi w najczęściej poruszanych przez Państwa kwestiach:
1. Dostałam wezwanie do zapłaty?

Zachowaj spokój. Pamiętaj, że emocje są złym doradcą, a podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu z reguły nie kończy się najlepiej. Dlatego też Debitum stawia w pierwszej kolejności na polubowne rozwiązania. Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza  to ostateczność.

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całej kwoty zadłużenia, zastanów się, jakie realne terminy możesz zaproponować podczas kontaktu z nami.

Tak więc, Twoja postawa ma ogromny wpływ na przebieg rozmów – wspólnie możemy wypracować dogodne warunki spłaty. Opanowanie i spokój w kontaktach z nami pozwala na rozwiązywanie spraw w sposób rzeczowy i polubowny.

Po otrzymaniu od nas pisma prosimy więc o:

 

  • zapoznanie się z treścią korespondencji, sprawdzenie, czy znajdują się w niej wszystkie informacje o długu
  • dokładne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w piśmie
  • w razie jakichkolwiek niejasności przygotowanie odpowiednich dokumentów stwierdzających inny stan faktyczny niż przedstawiony przez nas
  • przygotowanie listy ewentualnych pytań związanych z otrzymanym pismem
  • niezwłoczny kontakt z naszą firmą

2. Chcę dokonać wpłaty na poczet zadłużenia, a nie posiadam wszystkich danych?

Wszystkie informacje niezbędne do spłaty zadłużenia (numer rachunku, kwota zadłużenia, termin spłaty, tytuł wpłaty) znajdują się w treści wysłanej korespondencji. Jeżeli z jakiś przyczyn utracili Państwo te dane, to prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, bądź też e-mailowy z naszą firmą.

Pamiętaj! Kontakt z nami to szansa na rozłożenie długu na raty. Nasi konsultanci z pełną rzetelnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i uwagi w kwestii pochodzenia zadłużenia, jego wysokości, podstaw prawnych oraz innych możliwości polubownego rozwiązania niniejszej sprawy.


3. Na jakiej podstawie mój dług został sprzedany?

Państwa zadłużenie zostało sprzedane na podstawie umowy cesji, czyli przelewu wierzytelności. Jest to standardowa umowa zawierana pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osoba trzecią (cesjonariuszem), w której wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Umocowaniem prawnym niniejszej transakcji jest m.in. art. 509 Kodeksu Cywilnego.

Mając więc na uwadze wzajemną chęć zawarcia polubownego porozumienia w spłacie zadłużenia pokrótce zestawiamy ogólne kryteria pomagające podjąć Państwu właściwe decyzje niezbędne do zamknięcia Państwa sprawy na etapie polubownym.

 

  1. Ustal warunki spłaty oraz rzetelnie ich przestrzegaj.
  2. Nie unikaj kontaktów. Brak wzajemnego kontaktu oznacza dla nas celowe działanie jako niechęć do zawarcia wspólnego porozumienia w spłacie należności.
  3. Rozmawiaj z nami. Oferujemy wiele wygodnych dróg komunikacji.
  4. W swoich działaniach dąż do jak najszybszej spłaty należności. Zapytaj nas, ile możesz na tym zyskać.

Wzory pieczęci

Newsletter


Warning: filemtime(): stat failed for /www/debitum.eu/media/com_acymailing/css/module_default.css in /www/debitum.eu/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php on line 439

Porady dla dłużnika

Porady dla dłużnika
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio