Potrzebujesz:

- sprawdzić kontrahenta,
- zabezpieczyć transakcję,
- zminimalizować ryzyko,
- uniknąć niechcianych konsekwencji,
- sprawdzić najemcę lub pożyczkobiorcę,
- zweryfikować podmiot – osobę w innym zakresie i przyczyn.


Zapraszamy do kontaktu. Ustalimy dla Ciebie niezbędne informacje.
 

Jeżeli na poniższym zestawieniu nie ma zakresu informacji, których potrzebujesz to prześlij do nas zapytanie, a sprawdzimy ich dostępność.

Jeżeli potrzebujesz sprawdzić w rejestrach osobę prywatną to musisz mieć jej zgodę. Zgoda taka może być potwierdzona zapisem w umowie lub w spisanym odręcznie oświadczeniu. 

Dla większości przypadków handlowych w zupełności wystarcza raport standardowy, do którego informacje zaczytywane są aż z 63 baz i rejestrów dłużników. Tym samym jeżeli klient\kontrahent ma coś do ukrycia oraz zadłużenia lub już wcześniej działał z nieszczerym zamiarem to na pewno zostanie już to wykryte w ramach sprawdzenia podstawowego.


 

1. Sprawdzenie podstawowe (63 źródła) - 100 zł
   + 20 zł  dane z banków tj. z baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (Są to dodatkowe informacje z obsługi kredytów, leasingów. Mogą zostać pobrane jeżeli mamy już umowę z klientem lub jego oświadczenie\zgodę na sprawdzenie).
   + 20 zł pobranie dodatkowych danych finansowych spółek (opłata pobierana jeżeli dane te były w ostatnich latach publikowane)

3. Sprawdzenie posiadanych obecnie nieruchomości na terenie RP - 200 zł
    + 200 zł pozyskanie aktualnych zdjęć nieruchomości
   + 300 zł rozszerzenie sprawdzenia nieruchomości we wszystkich podmiotach w których badany ma udziały

4. Sprawdzenie nieruchomości posiadanych obecnie i w okresie 5 lat wstecz na terenie RP - 400 zł (nieruchomości zbyte w okresie 5 lat wstecz, pod kontem złożenia Skargi Pauliańskiej)

5. Sprawdzenie posiadanych pojazdów - 240 zł

6. Sprawdzenie majątku - 650 zł (Sprawdzenie podstawowe + sprawdzenie obecnych nieruchomości, pojazdy, prowadzone postępowania sądowe i komornicze lub upadłościowe)
  +600 zł rozszerzenie sprawdzenia w okresie 5-ciu lat

7. Weryfikacja / Ustalenie adresów- 400 zł (Sprawdzenie\ustalenie czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanego lub ustalenie innych adresów prowadzenia działalności - zamieszkania)

8. Ustalenie nr PESEL - 200 zł (Ustalenie nr pesel na podstawie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania lub imion rodziców)

9. Postępowanie karne - 350 zł (Sprawdzenie czy wobec badanego były prowadzone jakieś postępowania karne i jeżeli tak to jak się zakończyły)

10. Postępowania sądowe i komornicze - 350 zł (Ustalenie czy wobec badanego były prowadzone postępowania sądowe lub komornicze i jak się zakończyły)

11. Ustalenie rachunków bankowych - 350 zł (Ustalenie rachunków bankowych badanego na terenie RP)

12. Ustalenie wierzytelności  - 400 zł (Sprawdzenie czy badanemu przysługują jakieś wierzytelności lub ma jakiś dłużników)

13. Wizja lokalna - 400 zł (Sprawdzenie określonego adresu podmiotu wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową)

14. Rozdzielność majątkowa - 300 zł (Ustalenie czy badana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub czy ma zawartą umowę rozdzielności majątkowej)

15. Aktualne zatrudnienie - 250 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia zgłoszonego do ZUS)

16. Ustalenia źródła dochodu - 360 zł (Ustalenie źródeł pochodzenia dochodów: wynagrodzenie, renta-emerytura lub inne umowy cywilno-prawne zgłaszane do ZUS lub US)

17. Podstawowa weryfikacja detektywistyczna - 650 zł (Zebranie informacji o badanej osobie, tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status finansowy)

18. Aktualne zameldowanie - 200 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego adresu zameldowania)

19. Ustalenie spadkobierców w linii genealogicznej - 90 zł (+ 60 zł za każdą znalezioną osobę)

20. Sprawdzenie w których bankach podmiot\osoba ma konta - 200 zł (ustalenie w których bankach osoba bądź firma ma konta - bez wskazania numerów kont)

21. Sprawdzenie czy dany podmiot\osoba jest w posiadaniu akcji lub obligacji - 200 złPodane stawki są cenami netto.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio