Z uwagi na duża ilość spraw windykacyjnych dotyczących wierzytelności powstałych z tytułu pożyczek i kredytów w naszych działaniach wyodrębniliśmy specjalną strategię działań windykacyjnych zoptymalizowaną do najskuteczniejszego odzyskiwania tego typu spraw, zarówno dla pożyczek między osobami prywatnymi, podmiotami gospodarczymi czy kredytów udzielanych przez instytucje zaufania publicznego. 

W ramach tej strategii nasze usługi oferujemy dla wielu Klientów udzielających pożyczek przez portale SL typu Finansowo.pl, Sekrata.pl itd. Przedmiotowa strategia często również jest łączona ze strategią: windykacja małej kwoty.


W ramach przedmiotowej strategii nasze działania dostosowane i zoptymalizowane zostały również dla spraw zlecanych przez wierzycieli masowych takich jak: banki, skoki lub inne podmioty gospodarce udzielające masowo kredyty.     

Przykładowe strategie:

    ...

    - Prewencja windykacyjna

    - Ugoda windykacyjna

    - Windykacja - obietnica spłaty

    - Windykacja terenowa

    - Windykacja małego zadłużenia

    - Windykacja korporacyjna

    - Windykacja międzynarodowa

    - Windykacja kredytu - pożyczki

    - Windykacja małej kwoty

    - Windykacja pokomornicza

    - Windykacja Spółki z o.o.

    - Windykacja zaostrzona

    - Windykacja miękka

    - Odszukanie dłużnika

    - Śmierć dłużnika

    - Restrukturyzacja

    - Postępowanie sądowe

    - Skarga pauliańska

    - Wyjawienie majątku

    - Postępowanie komornicze

    - Egzekucja z nieruchomości

    - Upadłość \ Likwidacja Sp. z o.o.

    - Sprzedaż wierzytelności

    - Outsorcing windykacji

    - Skuteczna firma windykacyjna

    ...

Wzory pieczęci

Newsletter

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio