Faktoring to usługa finansowania bieżącej  działalności Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki przedmiotowej usłudze otrzymują Państwo należności zaraz po wystawieniu faktury dla Kontrahenta. Takie rozwiązanie zapewnia Państwu stały dopływ środków finansowych i zabezpiecza przed nieterminowym regulowaniem należności przez Kontrahenta. W ramach przedmiotowej usługi zapewniamy administrowanie, monitorowanie oraz ewentualną windykację należności na preferencyjnych warunkach.

  Oferujemy:
- Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka (bez regresu)
- Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka (z regresem)
- Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka niewypłacalności Kontrahenta (bez regresu)
- Monitoring płatności i windykację należności w przypadku faktoringu z regresem
 
  Korzyści:
  - Poprawa płynności finansowej i stabilizacja kapitału obrotowego w Państwa firmie
  - Zmniejszenie nakładów na administrowanie, monitorowanie i egzekwowanie należności
  - Przejęcie przez Faktora odpowiedzialności za niewypłacalność Kontrahenta
  - Preferencyjne warunki na wszystkie pozostałe świadczone przez nas usługi


 

Jeżeli zatem mają Państwo stałych odbiorców i stosują odroczone terminy płatności a
Państwa firma istnieje na rynku od ponad roku to niniejsza usługa jest właśnie dla Państwa.


 
Korzystanie z faktoringu zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w Państwa firmie i tym samym wpływa korzystnie na poprawę bilansu po stronie aktywów.
 
Jako firma dbająca o najwyższą jakość świadczonych usług, gwarantujemy współpracę tylko z profesjonalnymi i doświadczonymi Faktorami, którzy zapewniają naszym Klientom kompleksowość usług oraz nowoczesne system informatyczne umożliwiające bieżącą obserwacje zleconych spraw, ułatwiając tym samym zarządzanie finansami Państwa firmy.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio