Potrzebujesz:

- sprawdzić kontrahenta,
- zabezpieczyć transakcję,
- zminimalizować ryzyko,
- uniknąć niechcianych konsekwencji,
- sprawdzić najemcę lub pożyczkobiorcę,
- zweryfikować podmiot – osobę w innym zakresie i przyczyn.


Zapraszamy do kontaktu. Ustalimy dla Ciebie niezbędne informacje.
 

Jeżeli na poniższym zestawieniu nie ma zakresu informacji, których potrzebujesz to prześlij do nas zapytanie, a sprawdzimy ich dostępność.
Dla większości przypadków handlowych w zupełności wystarcza raport standardowy, do którego informacje zaczytywane są aż z 63 baz i rejestrów dłużników.

 

1. Sprawdzenie podstawowe (63 źródła) - 100 zł
      + 50 zł pobranie dodatkowych danych finansowych spółek (opłata pobierana jeżeli dane te były w ostatnich latach publikowane)

2. Sprawdzenie posiadanych obecnie nieruchomości na terenie RP - 200 zł
   + 200 zł pozyskanie aktualnych zdjęć nieruchomości

3. Sprawdzenie nieruchomości posiadanych obecnie i w okresie 5 lat wstecz na terenie RP - 300 zł (nieruchomości zbyte w okresie 5 lat wstecz)

4. Sprawdzenie posiadanych ruchomości - 250 zł (pojazdy\łodzie\maszyny rolnicze\sprzęt specjalistyczny)

5. Sprawdzenie majątku - 1000 zł (Sprawdzenie podstawowe + sprawdzenie nieruchomości, pojazdy, prowadzone postępowania sądowe i komornicze lub upadłościowe)

6. Weryfikacja adresu - 400 zł (Weryfikacja\potwierdzenie czy podany adres jest rzeczywistym adresem zamieszkania)


7. Ustalenie właściciela pojazdu - od 700 zł (pojazdy i łodzie)

8. Ustalenie nr PESEL - 200 zł (Ustalenie nr pesel na podstawie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania lub imion rodziców)

9. Postępowanie karne - 350 zł (Sprawdzenie czy wobec badanego były prowadzone jakieś postępowania karne i jeżeli tak to jak się zakończyły)

10. Postępowania sądowe i komornicze - 350 zł (Ustalenie czy wobec badanego były prowadzone postępowania sądowe lub komornicze i jak się zakończyły)

11. Ustalenie rachunków bankowych - 200 zł (Ustalenie rachunków bankowych badanego na terenie RP)

12. Wizja lokalna - 900 zł (Sprawdzenie określonego adresu podmiotu wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową)

13. Ustalenie numeru telefonu - 400-800 zł

14. Ustalenie użytkownika telefonu - 400-1000 zł

15. Rozdzielność majątkowa \ Stan cywilny  - 300 zł (Ustalenie czy badana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub czy ma zawartą umowę rozdzielności majątkowe, dane małżonka +150zł)

16. Aktualne zatrudnienie - 300 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia)

17. Ustalenia źródła dochodu - od 400 zł (Ustalenie źródeł pochodzenia dochodów: wynagrodzenie, renta-emerytura lub inne umowy cywilno-prawne)

18. Aktualne zameldowanie - 300 zł (Ustalenie aktualnego adresu zameldowania)

19. Ustalenie spadkobierców w linii genealogicznej - 350 zł (+ 250 zł za każdą znalezioną osobę)

20. Sprawdzenie w których bankach podmiot\osoba ma konta - 250 zł (ustalenie w których bankach podmiot ma konta)

21. Sprawdzenie czy dany podmiot\osoba jest w posiadaniu akcji lub obligacji - 350 złPodane stawki są cenami netto.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio