Jeżeli potrzebujesz:
- sprawdzić nowego kontrahenta,
- zabezpieczyć swoją transakcję,
- zminimalizować ryzyko niewypłacalności,
- uniknąć niechcianych konsekwencji,
- sprawdzić wynajmującego czy pożyczkobiorcę,
- lub z innych przyczyn potrzebujesz zweryfikować podmiot-osobę,

to przedmiotowa oferta jest właśnie dla Ciebie.


Poniżej prezentujemy ogólne stawki dla typowych zapotrzebowań.
Jeżeli poniżej nie ma podanej ceny ustalenia informacji, których potrzebujesz to prześlij do nas zapytanie.
Jeżeli potrzebujesz sprawdzić osobę prywatną w rejestrach i nie masz z nią umowy w której zdefiniowana byłaby jej zgoda na weryfikację w rejestrach to potrzebujesz pozyskać jej oświadczenie. Przykładowy druk takiego oświadczenia, pobierzesz tutaj.

Dla większości podstawowych przypadków handlowych wystarczy już sam raport standardowy, który pobiera informację, aż z 63 baz i rejestrów dłużników.
Więc jeżeli klient\kontrahent będzie chciał coś ukryć lub będzie miał zadłużenia i działa z nieszczerym zamiarem, na pewno zostanie to wykryte już na podstawie samego raportu podstawowego.

 

1. Sprawdzenie podstawowe (63 źródła) - 80 zł (sam raport) - 100 zł (raport wraz z analizą)
   + 20 zł  dane z banków tj. z baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (Są to dodatkowe informacje z obsługi kredytów, leasingów).
   + 20 zł pobranie dodatkowych danych finansowych spółek (opłata pobierana jeżeli dane te były w ostatnich latach publikowane)

3. Sprawdzenie posiadanych obecnie nieruchomości na terenie RP - 160 zł
    + 200 zł pozyskanie aktualnych zdjęć nieruchomości
   + 300 zł rozszerzenie sprawdzenia nieruchomości we wszystkich podmiotach w których badany ma udziały

4. Sprawdzenie nieruchomości posiadanych obecnie i w okresie 5 lat wstecz na terenie RP - 360 zł (nieruchomości zbyte w okresie 5 latu wstecz, po kontem złożenia Skargi Pauliańskiej)

5. Sprawdzenie posiadanych pojazdów - 160 zł

6. Sprawdzenie majątku - 650 zł (Sprawdzenie podstawowe + sprawdzenie obecnych nieruchomości, pojazdy, zastawy, prowadzone postępowania sądowe i komornicze lub upadłościowe)
  +600 zł rozszerzenie sprawdzenia w okresie 5-ciu lat

7. Weryfikacja / Ustalenie adresów- 400 zł (Sprawdzenie\ustalenie czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanego lub ustalenie innych adresów prowadzenia działalności - zamieszkania)

8. Ustalenie nr PESEL - 200 zł (Ustalenie nr pesel na podstawie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania lub imion rodziców)

9. Postępowanie karne - 350 zł (Sprawdzenie czy wobec badanego były prowadzone jakieś postępowania karne i jeżeli tak to jak się zakończyły)

10. Postępowania sądowe i komornicze - 350 zł (Ustalenie czy wobec badanego były prowadzone postępowania sądowe lub komornicze i jak się zakończyły)

11. Ustalenie rachunków bankowych - 350 zł (Ustalenie rachunków bankowych badanego na terenie RP)

12. Ustalenie wierzytelności  - 400 zł (Sprawdzenie czy badanemu przysługują jakieś wierzytelności lub ma jakiś dłużników)

13. Wizja lokalna - 350 zł (Sprawdzenie określonego adresu podmiotu wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową)

14. Rozdzielność majątkowa - 300 zł (Ustalenie czy badana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub czy ma zawartą umowę rozdzielności majątkowej)

15. Aktualne zatrudnienie - 250 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia zgłoszonego do ZUS)

16. Ustalenia źródła dochodu - 360 zł (Ustalenie źródeł pochodzenia dochodów: wynagrodzenie, renta-emerytura lub inne umowy cywilno-prawne zgłaszane do ZUS lub US)

15. Podstawowa weryfikacja detektywistyczna - 650 zł (Zebranie informacji o badanej osobie, tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status finansowy)


Podane stawki są cenami netto.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio