Potrzebujesz:

- sprawdzić kontrahenta,
- zabezpieczyć transakcję,
- zminimalizować ryzyko,
- uniknąć niechcianych konsekwencji,
- sprawdzić najemcę lub pożyczkobiorcę,
- zweryfikować podmiot – osobę w innym zakresie i przyczyn.


Zapraszamy do kontaktu. Ustalimy dla Ciebie niezbędne informacje.
 

Jeżeli na poniższym zestawieniu nie ma zakresu informacji, których potrzebujesz to prześlij do nas zapytanie, a sprawdzimy ich dostępność.
Dla większości przypadków handlowych w zupełności wystarcza raport standardowy, do którego informacje zaczytywane są aż z 63 baz i rejestrów dłużników.

 

1. Sprawdzenie podstawowe (63 źródła) - 100 zł
   + 20 zł  dane z banków tj. z baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (Są to dodatkowe informacje z obsługi kredytów, leasingów. Mogą zostać pobrane jeżeli mamy już umowę z klientem lub jego oświadczenie\zgodę na sprawdzenie).
   + 20 zł pobranie dodatkowych danych finansowych spółek (opłata pobierana jeżeli dane te były w ostatnich latach publikowane)

2. Sprawdzenie posiadanych obecnie nieruchomości na terenie RP - 200 zł
   + 200 zł pozyskanie aktualnych zdjęć nieruchomości

3. Sprawdzenie nieruchomości posiadanych obecnie i w okresie 5 lat wstecz na terenie RP - 300 zł (nieruchomości zbyte w okresie 5 lat wstecz, pod kontem złożenia Skargi Pauliańskiej)

4. Sprawdzenie posiadanych ruchomości - 240 zł (pojazdy\łodzie\maszyny rolnicze\sprzęt specjalistyczny)

5. Sprawdzenie majątku - 650 zł (Sprawdzenie podstawowe + sprawdzenie obecnych nieruchomości, pojazdy, prowadzone postępowania sądowe i komornicze lub upadłościowe)
  +600 zł rozszerzenie sprawdzenia w okresie 5-ciu lat

6. Weryfikacja adresu - 400 zł (Weryfikacja\potwierdzenie czy podany adres jest rzeczywistym adresem zamieszkania)


7. Ustalenie danych właściciela pojazdu - 650 zł (pojazdy\motory)

8. Ustalenie nr PESEL - 200 zł (Ustalenie nr pesel na podstawie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania lub imion rodziców)

9. Postępowanie karne - 350 zł (Sprawdzenie czy wobec badanego były prowadzone jakieś postępowania karne i jeżeli tak to jak się zakończyły)

10. Postępowania sądowe i komornicze - 350 zł (Ustalenie czy wobec badanego były prowadzone postępowania sądowe lub komornicze i jak się zakończyły)

11. Ustalenie rachunków bankowych - 300 zł (Ustalenie rachunków bankowych badanego na terenie RP)

12. Ustalenie wierzytelności  - 400 zł (Sprawdzenie czy badanemu przysługują jakieś wierzytelności lub ma jakiś dłużników)

13. Wizja lokalna - 400 zł (Sprawdzenie określonego adresu podmiotu wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową)

14. Ustalenie numeru telefonu - 300-400 zł

15. Ustalenie danych właściciela numeru telefonu - 350-500 zł

16. Rozdzielność majątkowa \ Stan cywilny  - 300 zł (Ustalenie czy badana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub czy ma zawartą umowę rozdzielności majątkowe, dane małżonka +150zł)

17. Aktualne zatrudnienie - 250 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia)

18. Ustalenia źródła dochodu - 360 zł (Ustalenie źródeł pochodzenia dochodów: wynagrodzenie, renta-emerytura lub inne umowy cywilno-prawne)

19. Podstawowa weryfikacja detektywistyczna - 650 zł (Zebranie informacji o badanej osobie, tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status finansowy)

20. Aktualne zameldowanie - 300 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego adresu zameldowania)

21. Ustalenie spadkobierców w linii genealogicznej - 350 zł (+ 250 zł za każdą znalezioną osobę z pełnymi danymi adresowo identyfikacyjnymi)

22. Sprawdzenie w których bankach podmiot\osoba ma konta - 200 zł (ustalenie w których bankach osoba bądź firma ma konta - bez wskazania numerów kont)

23. Sprawdzenie czy dany podmiot\osoba jest w posiadaniu akcji lub obligacji - 350 złPodane stawki są cenami netto.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio