Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Współpracownikom, Kontrahentom, Dłużnikom oraz Sympatykom naszej firmy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia spokoju i stabilizacji, a w nadchodzącym Nowym Roku życzymy pomyślności, osiągnięcia licznych sukcesów oraz zrealizowania wszystkich zamierzonych na ten czas planów. 

DEBITUM

Jest na miło po raz kolejny poinformować o wdrożeniu nowych usług którymi są: Badania Rynku i Opinii Publicznych oraz Tajemniczy Klient (Mystery Shopper).   
Pierwsza z powyżej wymienionych ofert została wyodrębniona z świadczonych już przez nas usług tego typu rzecz naszych obecnych Klientów a rozszerzając niniejszą usługę w przyszłości chcemy ją również adresować dla środowisk politycznych. Oferta Tajemniczego Klienta została natomiast utworzona z myślą o zapewnieniu niestandardowego i profesjonalnego badania firm Zleceniodawcy od środka. W przedmiotowej usłudze wykorzystujemy obecne bazy, katalogi oraz pozostałe zasoby IT, przeprowadzamy bezpośrednie ankiety jak również dzięki naszej współpracy z biurami detektywistycznymi z całej Polski możemy zrealizować najbardziej wygórowane żądania naszych Zleceniodawców.
 
Serdecznie zapraszamy!
Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 15.11.2012 wprowadziliśmy nowe, najbardziej skuteczne na rynku naklejki prewencyjne. Przedmiotowe naklejki są naklejkami wypukłymi i zostały zaprojektowane tak, aby odpowiednio wyróżniały daną FV nie zaburzając przy tym jej całości kompozycji i wykazywanych w niej informacji.  Jeżeli zatem nie chcą Państwo ponosić stałych kosztów dla ofert monitoringów należności a Państwa Kontrahenci realizuje zobowiązania nieterminowo to niniejsze oferta jest właśnie dla Państwa. Ponadto w odróżnieniu od skomercjalizowanych już ofert pieczęci prewencyjnych innych firm (w których to również często i Państwa nierzetelni Kontrahenci mają wykupione usług), naklejki prewencyjne Debitum dopiero  naprawdę wyróżnią wysyłaną przez Państwa FV. Dzięki tej ofercie wysyłana do Kontrahenta FV, czy rachunek na pewno nie zostanie przeoczony lub pominięty i zostanie zapłacony w terminie.

FAQ

 1. Jaka jest minimalna kwota do zlecenia windykacji?

  W ofercie standardowej minimalna kwota zlecenia wynosi 1500,00 PLN zadłużenia z tytułu należności głównej. Przyjmujemy oczywiście również mniejsze zlecenia jednak w takich przypadkach nasza prowizja (płata również tylko po odzyskaniu długu) ustalana jest indywidualnie dla każdej takiej sprawy.

 2. Czy jako osoba prywatna mogę zlecić windykację ?

  Tak. Prowadzimy windykacje na zlecenie osób prywatnych, niezależnie czy dłużnikiem jest inna osoba prywatna, czy też  podmiot gospodarczy.

 3. Jakie dokumenty są potrzebne do zlecenia windykacji ?

  Wszystkie dokumenty zawarte z dłużnikiem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej (e-mail) upoważniają do rozpoczęcia działań windykacyjnych, w tym oczywiście wszelkiego rodzaju: faktury, umowy, oświadczenia i zobowiązania oraz oczywiście wyroki i nakazy sądowe.

 4. Czy podstawą do rozpoczęcia windykacji może być ustna umowa zawarta z dłużnikiem ?

  Nie. Do przyjęcia zlecenia wymagamy minimum dokumentów, jednak muszą być one jednoznacznie potwierdzać dane zobowiązanie pomiędzy Wierzycielem a dłużnikiem.

 5. Czy do windykacji mogę przekazać również roszczenia przedawnione ?

  W ramach windykacji nie przyjmujemy spraw, w których nastąpiło przedawnienie roszczenia. Oczywiście przedawnienie zostaje przerwane wskutek częściowej spłaty, uznania długu, potwierdzenia salda, pisemnego zobowiązania do spłaty.
  Zlecenie windykacji sprawy przedawnionej możliwe jest jedynie w przypadku pakietowego przekazania nam spraw.

 6. Według jakich zasad ustalana jest prowizja dla odzyskanych należności ?

  Całkowity koszt windykacji tj. prowizja od wyegzekwowanych spłat, naliczana jest po potwierdzeniu zaksięgowania wpływu przez Wierzyciela a naliczana jest w oparciu:
  (Kwota odzyskana) x Stawka prowizji DEBITUM = Koszt windykacji + VAT

 7. Czy można zlecać sprawy w których prowadzona była bezskuteczna egzekucja komornicza?

  Tak. W przypadku jednak bezskutecznej egzekucji komorniczej, każda sprawa przed zleceniem nam jej do windykacji wymaga uprzednio odrębnej weryfikacji i rozpoznania.

 8. Kiedy naliczana jest prowizja ?

  Standardowo prowizja naliczana jest po odzyskaniu należności. W przypadkach ratalnej obsługi zadłużenia przez dłużnika w porozumieniu z Wierzycielem nasza prowizja naliczana jest od każdej dokonanej wpłaty lub też w kwartalnych lub półrocznych okresach rozliczeniowych.

 9. Czy mogę zlecić sprawę, która była już prowadzona przez inne firmy windykacyjne ?

  Akceptujemy sprawy które prowadzone były przez inne firmy windykacyjne. W taki jednak przypadkach przed zleceniem nam windykacji, każda taka sprawa wymaga uprzedniej weryfikacji i konsultacji.

 10. Czy odzyskujemy również koszty postępowania windykacyjnego (prowizję) od dłużnika ?

  Niestety odzyskanie kosztów windykacji od dłużnika możliwe jest jedynie w przypadku istnienia zaakceptowanego przez niego dokumentu, określającego taką sytuację (np. stosowny zapis umowie, zleceniu, na fakturze itp.).

 11. Czy w ramach windykacji dochodzimy od dłużnika także odsetek ?

  Tak. W każdej sprawie po spłaceniu należności głównej od dłużnika egzekwowane są odsetki od należności przeterminowanych. Jeżeli wysokość ich naliczenia nie jest określona przez odrębny zapis w umowie to ich wysokość jest wyliczana wg stopy ustawowej.

 12. Czy jest możliwość negocjacji stawki prowizyjnej?

  Negocjacja prowizji możliwa jest przy zleceniu większej ilości spraw bądź spraw powyżej 100.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

 13. Kiedy mogę zaliczyć wierzytelności w koszty uzyskania przychodu ?

  Możliwość zaliczenia windykowanej należność w koszty uzyskania przychodu można zaksięgować po spełnieniu określonych przesłanek. W standardowej strategii windykacyjnej najczęściej po otrzymaniu od komornika sądowego postanowienia o umorzeniu egzekucji dla danej sprawy.

 14. Na jaki rachunek odzyskiwane są pieniądze?

  Standardowo dłużnik zawsze spłaca swoje zadłużenie bezpośrednio na konto Wierzyciela podane przez niego przy zlecaniu nam windykacji.

 15. Jak długo trwa windykacja należności?

  Powodzenie skutecznej windykacji i osiągnięcie pożądanych rezultatów zależy indywidualnie od każdej sprawy. Standardowa strategia windykacji przedsądowej trwa do ok 30-40 dni. Z uwagi na współpracę w oparciu o prowizję success fee z naszej strony dla każdej zleconej nam sprawy dokładamy maksymalnych starań, aby każdą nalezność wyegzekwować w możliwie jak najkrótszym czasie. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoliły nam natomiast wypracować skuteczne standardy działań, umożliwiające szybkie osiąganie wymiernych rezultatów już na etapie windykacji przedsądowej.

Wzory pieczęci

Newsletter

Oferta windykacji w pigułce


Reklamy


Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio