Jak zawsze po zimie, większość z nas z niecierpliwością wyczekuje wiosennego czasu, w którym to przyroda ponownie budzi się do życia a każdy z nas nabiera dodatkowej energii rozpoczynając nowe wyzwania i projekty oraz chce jak najszybciej zamknąć stare, ciążące mu sprawy. Dysponując specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, DEBITUM w ramach wiosennej oferty promocyjnie wesprze wszelkie działania i inicjatywy mające na celu poprawę portfeli należności przeterminowanych oraz optymalizację działań windykacyjnych w Państwa firmie. Dlatego też, tej wiosny wszystkie świadczone przez nas usługi: szkoleń, obsługi prawnej oraz konsultacji i audytu optymalizacyjnego oferujemy w promocyjnych, wiosennych cenach. Jeżeli zatem w swojej firmie mają Państwo należności przeterminowane w których wyczerpane zostały Państwa możliwości i chęci na dalsze ich egzekwowanie lub/i chcą Państwo zoptymalizować zarządzanie należnościami w swoim przedsiębiorstwie to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej promocyjnej oferty w przedmiotowym zakresie.

W tym radosnym czasie Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu oraz najbliższym Państwa osobom wielu radości, spokoju oraz szczęścia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech ten wyjątkowy czas mile upłynie w gronie rodziny i przyjaciół, a odpoczynek i refleksja niech przyniosą Państwu energię na realizację nowych inicjatyw oraz siłę i wytrwałość na ukończenie już rozpoczętych projektów, czy postawionych przed sobą wyzwań.
 

DEBITUM


Jest nam po raz kolejny milo poinformować, że zarówno jak i w poprzednich latach tak i w tym roku, miesiąc luty został wybrany miesiącem promocji, wspierania świadomości znaczenia działań prewencyjnych w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie. Tym samym w miesiącu lutym, każdy Klient zainteresowany naszymi usługami prewencji w tym, konsultacjami optymalizującymi zarządzanie należnościami o podwyższonym ryzyku niewypłacalności, może liczyć na korzystne stawki i dodatkowe bonusy dla wszystkich tych powyżej wymienionych usług. Proszę pamiętać, że aby min. zacząć zmniejszać ryzyko niewypłacalności Kontrahentów wystarczy na wstępie, 2x częściej myśleć o samych działaniach prewencyjnych i optymalizacji procesów zarządzania portfelem należności przeterminowanych.

FAQ

 1. Jaka jest minimalna kwota do zlecenia windykacji?

  W ofercie standardowej minimalna kwota zlecenia wynosi 1500,00 PLN zadłużenia z tytułu należności głównej. Przyjmujemy oczywiście również mniejsze zlecenia jednak w takich przypadkach nasza prowizja (płata również tylko po odzyskaniu długu) ustalana jest indywidualnie dla każdej takiej sprawy.

 2. Czy jako osoba prywatna mogę zlecić windykację ?

  Tak. Prowadzimy windykacje na zlecenie osób prywatnych, niezależnie czy dłużnikiem jest inna osoba prywatna, czy też  podmiot gospodarczy.

 3. Jakie dokumenty są potrzebne do zlecenia windykacji ?

  Wszystkie dokumenty zawarte z dłużnikiem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej (e-mail) upoważniają do rozpoczęcia działań windykacyjnych, w tym oczywiście wszelkiego rodzaju: faktury, umowy, oświadczenia i zobowiązania oraz oczywiście wyroki i nakazy sądowe.

 4. Czy podstawą do rozpoczęcia windykacji może być ustna umowa zawarta z dłużnikiem ?

  Nie. Do przyjęcia zlecenia wymagamy minimum dokumentów, jednak muszą być one jednoznacznie potwierdzać dane zobowiązanie pomiędzy Wierzycielem a dłużnikiem.

 5. Czy do windykacji mogę przekazać również roszczenia przedawnione ?

  W ramach windykacji nie przyjmujemy spraw, w których nastąpiło przedawnienie roszczenia. Oczywiście przedawnienie zostaje przerwane wskutek częściowej spłaty, uznania długu, potwierdzenia salda, pisemnego zobowiązania do spłaty.
  Zlecenie windykacji sprawy przedawnionej możliwe jest jedynie w przypadku pakietowego przekazania nam spraw.

 6. Według jakich zasad ustalana jest prowizja dla odzyskanych należności ?

  Całkowity koszt windykacji tj. prowizja od wyegzekwowanych spłat, naliczana jest po potwierdzeniu zaksięgowania wpływu przez Wierzyciela a naliczana jest w oparciu:
  (Kwota odzyskana) x Stawka prowizji DEBITUM = Koszt windykacji + VAT

 7. Czy można zlecać sprawy w których prowadzona była bezskuteczna egzekucja komornicza?

  Tak. W przypadku jednak bezskutecznej egzekucji komorniczej, każda sprawa przed zleceniem nam jej do windykacji wymaga uprzednio odrębnej weryfikacji i rozpoznania.

 8. Kiedy naliczana jest prowizja ?

  Standardowo prowizja naliczana jest po odzyskaniu należności. W przypadkach ratalnej obsługi zadłużenia przez dłużnika w porozumieniu z Wierzycielem nasza prowizja naliczana jest od każdej dokonanej wpłaty lub też w kwartalnych lub półrocznych okresach rozliczeniowych.

 9. Czy mogę zlecić sprawę, która była już prowadzona przez inne firmy windykacyjne ?

  Akceptujemy sprawy które prowadzone były przez inne firmy windykacyjne. W taki jednak przypadkach przed zleceniem nam windykacji, każda taka sprawa wymaga uprzedniej weryfikacji i konsultacji.

 10. Czy odzyskujemy również koszty postępowania windykacyjnego (prowizję) od dłużnika ?

  Niestety odzyskanie kosztów windykacji od dłużnika możliwe jest jedynie w przypadku istnienia zaakceptowanego przez niego dokumentu, określającego taką sytuację (np. stosowny zapis umowie, zleceniu, na fakturze itp.).

 11. Czy w ramach windykacji dochodzimy od dłużnika także odsetek ?

  Tak. W każdej sprawie po spłaceniu należności głównej od dłużnika egzekwowane są odsetki od należności przeterminowanych. Jeżeli wysokość ich naliczenia nie jest określona przez odrębny zapis w umowie to ich wysokość jest wyliczana wg stopy ustawowej.

 12. Czy jest możliwość negocjacji stawki prowizyjnej?

  Negocjacja prowizji możliwa jest przy zleceniu większej ilości spraw bądź spraw powyżej 100.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

 13. Kiedy mogę zaliczyć wierzytelności w koszty uzyskania przychodu ?

  Możliwość zaliczenia windykowanej należność w koszty uzyskania przychodu można zaksięgować po spełnieniu określonych przesłanek. W standardowej strategii windykacyjnej najczęściej po otrzymaniu od komornika sądowego postanowienia o umorzeniu egzekucji dla danej sprawy.

 14. Na jaki rachunek odzyskiwane są pieniądze?

  Standardowo dłużnik zawsze spłaca swoje zadłużenie bezpośrednio na konto Wierzyciela podane przez niego przy zlecaniu nam windykacji.

 15. Jak długo trwa windykacja należności?

  Powodzenie skutecznej windykacji i osiągnięcie pożądanych rezultatów zależy indywidualnie od każdej sprawy. Standardowa strategia windykacji przedsądowej trwa do ok 30-40 dni. Z uwagi na współpracę w oparciu o prowizję success fee z naszej strony dla każdej zleconej nam sprawy dokładamy maksymalnych starań, aby każdą nalezność wyegzekwować w możliwie jak najkrótszym czasie. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoliły nam natomiast wypracować skuteczne standardy działań, umożliwiające szybkie osiąganie wymiernych rezultatów już na etapie windykacji przedsądowej.

Wzory pieczęci

Newsletter


Warning: filemtime(): stat failed for /www/debitum.eu/media/com_acymailing/css/module_default.css in /www/debitum.eu/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php on line 439

Oferta windykacji w pigułce


Reklamy


Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio