Informujemy, że nasza stała oferta została powiększona o ofertę dla firm wspierających ekologię oraz o ofertę faktoringu. Przedmiotowe usługi zostały utworzone w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie przy segmentacji zarządzanego przez nas portfela spraw Klientów. W naszej ofercie niedługo pojawią się również nowe, najbardziej skuteczne na rynku naklejki prewencyjne oraz ubezpieczenia transakcji i usługi wykonywania Badania rynku i opinii publicznych.   
 
Dzięki Państwa wszystkim dotychczasowym opiniom stale podnosiliśmy standardy naszej obsługi oraz jakość wdrażanych przez nas produktów i usług, dlatego też wierzymy, że zarówno i tym razem nowe oferty spotkają się z Państwa zadowoleniem i przyniosą Państwu oczekiwane korzyści.
 
Serdecznie zapraszamy!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów z dniem 15 lutego uruchomiliśmy nasz nowy program partnerski. Program ten został opracowany na bazie naszego wieloletniego doświadczenia i długofalowych relacji z naszymi stałymi Klientami.
 
W naszej ofercie mamy kilka opcji programów partnerskich w których to nasi obecni Klienci w przypadku rekomendowania naszych usług innym podmiotom i w przypadku nawiązania z nimi przez nas współpracy, mogą skorzystać z promocyjnych cen naszych usług lub/i zyskują stały dodatkowy dochód w przypadku skutecznie zamkniętych spraw windykacji należności prowadzonych przez nas na rzecz tych podmiotów.
 
Oczywiście to Państwo decydują jakie profity w przedmiotowym Programie partnerskim chcieliby Państwo otrzymywać.
 
Z naszej strony zapewniamy bezpłatne narzędzia mogące pomóc w rekomendowaniu naszych usług, tj: pliki graficzne, banery reklamowe, przygotowane e-maile pod mailing, czy też zwykłe broszury oraz ulotki reklamowe.
Rosnąca liczba stałych Klientów oraz jasne określenie strategii rozwoju przyczyniły się do podjęcia decyzji o konieczności umocnienia wizerunku marki DEBITUM.

Pierwszym krokiem naszych działań jest zamiana internetowej ekspozycji naszej oferty i świadczonych przez nas usług. W najbliższym czasie w ramach naszego serwisu internetowego udostępnimy również Państwu: Giełdę Wierzytelności oraz Bazę Licytacji i Przetargów komorniczych.

Będziemy więc wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące naszej nowej strony internetowej. Informujemy, iż w trosce o jak najlepsze relacje z Klientem oraz o jak najwyższą jakość świadczonych usług stale pragniemy podnosić standardy naszej obsługi oraz umacniać markę naszej firmy.

FAQ

 1. Jaka jest minimalna kwota do zlecenia windykacji?

  W ofercie standardowej minimalna kwota zlecenia wynosi 1500,00 PLN zadłużenia z tytułu należności głównej. Przyjmujemy oczywiście również mniejsze zlecenia jednak w takich przypadkach nasza prowizja (płata również tylko po odzyskaniu długu) ustalana jest indywidualnie dla każdej takiej sprawy.

 2. Czy jako osoba prywatna mogę zlecić windykację ?

  Tak. Prowadzimy windykacje na zlecenie osób prywatnych, niezależnie czy dłużnikiem jest inna osoba prywatna, czy też  podmiot gospodarczy.

 3. Jakie dokumenty są potrzebne do zlecenia windykacji ?

  Wszystkie dokumenty zawarte z dłużnikiem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej (e-mail) upoważniają do rozpoczęcia działań windykacyjnych, w tym oczywiście wszelkiego rodzaju: faktury, umowy, oświadczenia i zobowiązania oraz oczywiście wyroki i nakazy sądowe.

 4. Czy podstawą do rozpoczęcia windykacji może być ustna umowa zawarta z dłużnikiem ?

  Nie. Do przyjęcia zlecenia wymagamy minimum dokumentów, jednak muszą być one jednoznacznie potwierdzać dane zobowiązanie pomiędzy Wierzycielem a dłużnikiem.

 5. Czy do windykacji mogę przekazać również roszczenia przedawnione ?

  W ramach windykacji nie przyjmujemy spraw, w których nastąpiło przedawnienie roszczenia. Oczywiście przedawnienie zostaje przerwane wskutek częściowej spłaty, uznania długu, potwierdzenia salda, pisemnego zobowiązania do spłaty.
  Zlecenie windykacji sprawy przedawnionej możliwe jest jedynie w przypadku pakietowego przekazania nam spraw.

 6. Według jakich zasad ustalana jest prowizja dla odzyskanych należności ?

  Całkowity koszt windykacji tj. prowizja od wyegzekwowanych spłat, naliczana jest po potwierdzeniu zaksięgowania wpływu przez Wierzyciela a naliczana jest w oparciu:
  (Kwota odzyskana) x Stawka prowizji DEBITUM = Koszt windykacji + VAT

 7. Czy można zlecać sprawy w których prowadzona była bezskuteczna egzekucja komornicza?

  Tak. W przypadku jednak bezskutecznej egzekucji komorniczej, każda sprawa przed zleceniem nam jej do windykacji wymaga uprzednio odrębnej weryfikacji i rozpoznania.

 8. Kiedy naliczana jest prowizja ?

  Standardowo prowizja naliczana jest po odzyskaniu należności. W przypadkach ratalnej obsługi zadłużenia przez dłużnika w porozumieniu z Wierzycielem nasza prowizja naliczana jest od każdej dokonanej wpłaty lub też w kwartalnych lub półrocznych okresach rozliczeniowych.

 9. Czy mogę zlecić sprawę, która była już prowadzona przez inne firmy windykacyjne ?

  Akceptujemy sprawy które prowadzone były przez inne firmy windykacyjne. W taki jednak przypadkach przed zleceniem nam windykacji, każda taka sprawa wymaga uprzedniej weryfikacji i konsultacji.

 10. Czy odzyskujemy również koszty postępowania windykacyjnego (prowizję) od dłużnika ?

  Niestety odzyskanie kosztów windykacji od dłużnika możliwe jest jedynie w przypadku istnienia zaakceptowanego przez niego dokumentu, określającego taką sytuację (np. stosowny zapis umowie, zleceniu, na fakturze itp.).

 11. Czy w ramach windykacji dochodzimy od dłużnika także odsetek ?

  Tak. W każdej sprawie po spłaceniu należności głównej od dłużnika egzekwowane są odsetki od należności przeterminowanych. Jeżeli wysokość ich naliczenia nie jest określona przez odrębny zapis w umowie to ich wysokość jest wyliczana wg stopy ustawowej.

 12. Czy jest możliwość negocjacji stawki prowizyjnej?

  Negocjacja prowizji możliwa jest przy zleceniu większej ilości spraw bądź spraw powyżej 100.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

 13. Kiedy mogę zaliczyć wierzytelności w koszty uzyskania przychodu ?

  Możliwość zaliczenia windykowanej należność w koszty uzyskania przychodu można zaksięgować po spełnieniu określonych przesłanek. W standardowej strategii windykacyjnej najczęściej po otrzymaniu od komornika sądowego postanowienia o umorzeniu egzekucji dla danej sprawy.

 14. Na jaki rachunek odzyskiwane są pieniądze?

  Standardowo dłużnik zawsze spłaca swoje zadłużenie bezpośrednio na konto Wierzyciela podane przez niego przy zlecaniu nam windykacji.

 15. Jak długo trwa windykacja należności?

  Powodzenie skutecznej windykacji i osiągnięcie pożądanych rezultatów zależy indywidualnie od każdej sprawy. Standardowa strategia windykacji przedsądowej trwa do ok 30-40 dni. Z uwagi na współpracę w oparciu o prowizję success fee z naszej strony dla każdej zleconej nam sprawy dokładamy maksymalnych starań, aby każdą nalezność wyegzekwować w możliwie jak najkrótszym czasie. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoliły nam natomiast wypracować skuteczne standardy działań, umożliwiające szybkie osiąganie wymiernych rezultatów już na etapie windykacji przedsądowej.

Wzory pieczęci

Newsletter

Oferta windykacji w pigułce


Reklamy


Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio